Domes ārkārtas sēde 09.08.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 09.08.2018. plkst. 10.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” realizēšanai (Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte)

2. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” realizēšanai (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine)

3. Par 2018. gada 20.februāra lēmuma  (protokols Nr.3, 1.) grozīšanu (Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte)

4. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine )

5. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv