Domes ārkārtas sēde 02.05.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 02.05.2018. plkst. 17.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Rucavas novada pašvaldības 2017. gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu (Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane-Vaitele)

2. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine)

3. Par Rucavas novada Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams)

4. Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāva grozīšanu (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams)

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv