Domes ārkārtas sēde 16.04.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 16.04.2018. plkst. 8.30 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par paredzētās darbības “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada Rucavas pagasta Ķirbas purvā” akceptēšanu