Domes ārkārtas sēde 12.03.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 12.03.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine)

2. Par kredīta ņemšanu no Valsts Kases transportlīdzekļa iegādei pašvaldības funkciju nodrošināšanai (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

3. Par mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Vējdzirnavas” Rucavas pagastā, Rucavas novadā (Ziņo jurists G.Šķubers)