Domes ārkārtas sēde 12.03.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 12.03.2018. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine)

2. Par kredīta ņemšanu no Valsts Kases transportlīdzekļa iegādei pašvaldības funkciju nodrošināšanai (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

3. Par mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Vējdzirnavas” Rucavas pagastā, Rucavas novadā (Ziņo jurists G.Šķubers)

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv