Domes ārkārtas sēde 20.02.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 20.02.2018. plkst. 16.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par projekta “Ēkas "Centra dzirnavas" vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” iesniegšanu 4. kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros (Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte)