Domes ārkārtas sēde 20.02.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 20.02.2018. plkst. 16.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par projekta “Ēkas "Centra dzirnavas" vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” iesniegšanu 4. kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros (Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte)

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv