Domes ārkārtas sēde 02.02.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 02.02.2018. plkst. 12.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžetu (Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams, finanšu analītiķe I.Reine)

2. Par Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2018.–2020. gadam (Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams, finanšu analītiķe I. Reine)

3. Par kredīta ņemšanu no Valsts Kases transportlīdzekļa iegādei pašvaldības funkciju nodrošināšanai (Ziņo finanšu analītiķe I. Reine)