Domes ārkārtas sēde 02.02.2018. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 02.02.2018. plkst. 12.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžetu (Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams, finanšu analītiķe I.Reine)

2. Par Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2018.–2020. gadam (Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams, finanšu analītiķe I. Reine)

3. Par kredīta ņemšanu no Valsts Kases transportlīdzekļa iegādei pašvaldības funkciju nodrošināšanai (Ziņo finanšu analītiķe I. Reine)


 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv