Domes ārkārtas sēde 14.12.2017. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 14.12.2017. plkst. 12.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par zvejas limitu pieprasījumu Baltijas jūras piekrastē 2018.gadam komersantiem Rucavas novadā (Informatīvs) (Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem komersantiem (Ziņo A. Bārdulis)

3. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem komersantiem (Ziņo A. Bārdulis)

4. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz akmeņplekšu tīkliem komersantiem (Ziņo A. Bārdulis)

5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem komersantiem (Ziņo A. Bārdulis)

6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju vadiem komersantiem (Ziņo A. Bārdulis)

7. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz renģu stāvvadiem komersantiem (Ziņo A. Bārdulis)

8. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu mencu nozvejai komersantiem (Ziņo A. Bārdulis)

9. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz apaļo jūrasgrunduļu murdiem komersantiem (Ziņo A. Bārdulis)

10. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu uz lucīšu murdiem komersantiem (Ziņo A. Bārdulis)

11. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņam (Ziņo A. Bārdulis)

12. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem pašpatēriņam (Ziņo A. Bārdulis)

13. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņam (Ziņo A. Bārdulis)

14. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu mencu nozvejai pašpatēriņam (Ziņo A. Bārdulis)

15. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā (Ziņo A. Bārdulis)

16. Par papildus pieteikšanās izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju āķiem (Ziņo A. Bārdulis)

17. Par papildus pieteikšanās termiņa izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju vadiem komerczvejai (Ziņo A. Bārdulis)