Domes ārkārtas sēde 12.10.2017. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 12.10.2017. plkst. 13.30 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1.  Par adreses piešķiršanu būvei (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits)

2.  Par projekta “Rucavas pamatskolas ēkas siltināšanu” iesniegšanu un izdevumu apstiprināšanu (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams)

3. Par grozījumiem 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā” (Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv