Domes ārkārtas sēde 06.07.2017. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 06.07.2017. plkst. 11.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Rucavas novada domes deputāta Edgara Riežnieka pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits)

2. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piekritību pašvaldībai (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)

3. Par pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits)

3.1. Par Finanšu pastāvīgās komitejas locekļu ievēlēšanu

3.2. Par Sociālo un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas locekļu ievēlēšanu

3.3. Par Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas locekļu ievēlēšanu

3.4. Par Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības pastāvīgās komitejas locekļu ievēlēšanu

3.5. Par Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas locekļu ievēlēšanu

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv