Domes ārkārtas sēde 01.06.2017. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 01.06.2017. plkst. 16.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu īpašumā  “Liepienu karjeri”, atradnē “Liepieni-2003.g.” Dunikas pagastā (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits)

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv