Domes ārkārtas sēde 28.04.2017. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 28.04.2017. plkst. 12.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par Rucavas novada pašvaldības 2016. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu (ziņo  Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele)

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv