Domes ārkārtas sēde 20.02.2017. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 20.02.2017. plkst. 11.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par 2017. gada dotācijas apmēru SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits)

2. Par Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2017.–2019. gadam (Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors Guntis Ratnieks, finanšu analītiķe Ināra Reine)

3. Par Rucavas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu (Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, finanšu analītiķe Ināra Reine )

4. Par Rucavas novada pašvaldības 2017. gada budžeta apstiprināšanu (Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors Guntis Ratnieks, finanšu analītiķe Ināra Reine)

5. Par speciālās ugunsdzēsības un glābšanas darbu automašīnas iegādi (Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits)

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv