Domes ārkārtas sēde 17.01.2017. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 17.01.2017. plkst. 11.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov., Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Meža Zariņi”

2.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Strautmaļi”, „Riekstēni”,  „Jaunmeži”, „Virkavi”, „Rieksti”

3.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lāči”

4.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Atmodas”

5.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mazvarkaļi”

6.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ceriņi”

7.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Vecbidlas”, „Tekas”, „Mežmalas”, „Jaunšapi”, „Eži”, “Mazķervji”

8.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Annas”, „Otaņķi”

9.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kļavzemji”, „Jaunozoli”, „Dangas”

10.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grietēni”

11.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pienotava”

12.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Skudriņas”, „Jaunkrastiņi”, „Zemdegas”, „Nidass” „Znotēni”

13.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rubeņi”

14.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Gauri"

15.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Strazdi”, „Kļavas”, „Jaunie Bergmaņi”, „Bergmaņi”

16.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mežāres”, „Jānīši”

17.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pauļi”

18.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežroļi"

19.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dimanti”

20.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Celmlauži”

21.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Arāji”

22.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķirši"

23.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Gaitiņi”, „Upītes”

24.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kruļi”

25.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Žvaģini”, „Vaivariņi”, „Lūsēni”

26.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Teleži”

27.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sīļi”

28.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Valciņi”, „Vendeļi”, „Arumi”, „Čiekuri”-3, „Čiekuri”-4, „Čiekuri”-6, „Jaunās Demes”, „Jaunās Ausmiņas”

29.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Baseini”, „Vecvismini”, „Cepurītes”, „Ruduļi”, „Vecvecvismini”

30.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dīķi”

31.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Timbras”, „Mildas”, „Mūziķi”

32.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunsudargi”, “Sudargi”

33.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Citroni”

34.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dižpriedes”, „Priedieni”

35.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ģirkalni”

36.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Liepkalni”

37.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pīrādziņi”

38.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Liepas”, „Veldzes”

39.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aškapji”

40.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mangaļi"

41.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Roļu Klētnieki”

42.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Līvzemes”, „Rotas”, „Blāzmas”, „Līvi”

43.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Urbāni”

44.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Klintaiņi”

45.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lauksargi”, „Kalni”

46.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Sarmas”, „Lauksargi”, „Kalni”

47.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Baldavnieki”

48.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Miglas”

49.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Seski”

50.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Medulāji”

51.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Medulāji”

52.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Arkveida noliktava", „Kalnieši”

53.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Sarmas", „Lieljūči”, „Vītoliņi”, „Svaru māja”

54.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Spīdolas”, „Spīdolas”, „Selgas”

55.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Reiņavoti”, „Reiņezeri”, „Māja Nr.2-1”, “Liparti”, “Bērzu Reiņavoti”, “Pīlādžu Reiņavoti”

56.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aizstrauti”

57.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aizstrauti”

58.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saktas”

59.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sīkles”

60.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meža Līči”, „Līči”, „Zaļā Birzs”, „Ceļmalas”

61.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazvītoli”, „Vītoli”, „Vītolmeži”, „Meža Mazvītoli”

62.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Līdumnieki”

63.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grantiņi”

64.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kundziņi”

65.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jauntīreļi”

66.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Egles”

67.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunegles”

68.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dzintari”

69.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Teikas”

70.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Rūķīši”, „Vidiņi”, „Lejasķiburi”, „Jaunie Rūķīši”

71.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Laipnieki”

72.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kociņi”

73.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Senči”

74.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulstari”

75.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bumbuļi”, „Ziemeļbrieži”, „Attes Zirnāji”, „Pakalni”, „Zundes”, „Mazsprūdi”, „Jaungundegas”

76.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dzelzceļnieki”

77.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Nidas Miltiņi”

78.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Klimbji"

79.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dižkatuži”, „Bunkas”, „Līnarti”, „Velēnas”

80.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bozgalvji”

81.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķezberi"

82.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Šēperi"

83.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ando”

84.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežstrauti”

85.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lazdiņas”, „Oliņi”

86.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Segliņi” „Liedagi”-13

87.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kāpas”

88.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dimanti”, „Kaķīši”, „Pūķīši”, „Vaivaru ūdenstornis”, „Vardes”, „Vismini”, „Pūķarags”, „Pūķarags”, Tiltiņi”, „Kaziņas”, „Lielozoli”, „Rudeņi”, „Ozollejas”

89.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Pērkoni”, „Pērkoniņi”, “Šiļi”, “Zaļmeži”

90.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Saktas”, „Dižsaktas”

91.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Irbītes"

92.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Īves"

93.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Baloži”

94.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mālkalni”

95.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ploči”

96.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Laipnieki”

97.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Misiņi”

98.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mārtiņbrakši”, „Brakši”

99.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kodoli”, „Banaži”

100.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bērzlejas”

101.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grantiņi”

102.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dālderi”, „Rasiņas”, „Ostmaļi”

103.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Viģeļi”

104.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mālieni”, „Ziemeļliepnieki”, „Jaunās Teikas”

105.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Prīlapi”

106.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Balčēni”

107.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meirāni”, „Jaunās pasakas”

108.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kurzemītes”

109.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Garkāji”

110.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Krastiņi”

111.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kūkši”, „Lielvašķi”, „Veckūkši”

112.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Pakalni”, „Vējkalni”

113.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Garkāji”, „Meža Garkāji”

114.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sudargu skola”

115.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazceriņi”, „Jaunie Mazceriņi”

116.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Saulkrasti”, “Jaunsaulkrasti”

117.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Santas”

118.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Eglāji”

119.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Biteri”

120.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Akmentiņi”

121.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aizmeži"

122.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kluči”, „Skrandas”, „Krauzes”, „Klucīši”

123.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķesteri”

124.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazlauki”, „Čiekuri -2”

125.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Čiekuri”-1, „Lielvārpas”, „Pīles”, „Muižnieki”, „Pļavas”, “Krokši”, “Vītiņi”

126.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Aizstrauti”, „Mežlauki”

127.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dižķiburi”, „Ķiburi”, „Mazķiburi”

128.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Stūri”, „Stūrīši”

129.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Sēninieki”, „Kalves”

130.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dārziņi 1”

131.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Smiltnieki”

132Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Noras”, „Dambīši”

133.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Andrupēni”, „Eglieni”

134.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Daukanti”

135.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Gaiziņi”

136.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Smaidas”

137.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Miķelīši”

138.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Alkšņi”

139.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Selgas”

140.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vārpas”

141.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Balbārži”

142.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Freibergi”, „Straumītes”, „Māja Nr.6”-11

143.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Brīvkalni”, „Rītiņi”, „Vanagkalni”, „Skaņkalni”

144.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zemdegas"

145.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kretuli”, ”Stalti”

146.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulstari”

147.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lejas Sedoli”

148.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Zvaigznāji", “Jaunšūnas”

149.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kalēji”, “Pagrabi”, “Liedagi”-21

150.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Caunes”

151.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Līdumi”

152.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zāģeri”

153.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māja Nr.6”

154.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Putniņi”, „Liedagi -7”

155.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Paēnas”

156.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežavoti”

157.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Avoti”

158.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Plieņi”

159.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lāču Puļķi”, „Vecvagari”

160.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dālderi”

161.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bidiņi”

162.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bruzdiņi”, „Jaunavotiņi”

163.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Spodras”, „Ketverči”

164.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mauriņi”, „Rotaļas”

165.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Griezes”

166.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dzintarkrasti”, „Alejas”

167.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jāņavoti”, „Avotkalni”, „Stedi”, „Ozolbirzes”, „Upenes”, „Dabari”, „Birķi”, „Aploki”, „Ausmiņas”, „Jaunsaktas”, „Dienvidliepnieki”, „Māja Nr.6”-12, „Jauntomiņi”, “Tālie Dūrēji”, “Hiacintes”

168.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lauri”

169.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dzelmēni”, „Zelmēni”

170.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bruži”

171.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunvismini”

172.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kalna Cinki”

173.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ratenieki”

174.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aškāji”

175.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunmiemji”, “Kalnmiemji”, “Dzintarnieki”

176.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Puduri”

177.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pumpuli”

178.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lukstiņi”

179.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kamenes”

180.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aigari”

181.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lukstiņi”

182.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunpērkoni”

183.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aigari”

184.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunbumbuļi”

185.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lejas”

186.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Duvzares”

187.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lejiņas”

188.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Brastiņi”

189.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lielkļavas”

190.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ģirkalni 2”

191.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vismini -2”

192.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Gruntiņi”, „Vecgruntiņi”, “Gruntiņi”

193.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Graudiņi”, „Gredzeni”

194.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dreiži”

195.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dižeglieni”

196.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Teikas”

197.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Duči 1”, “Jāņkalni”, “Lipši”

198.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Atvari”, „Jaunslamsti”, „Pūpoliņi”

199.Par nekustamo īpašumu nodokļa atlaidi SIA „G.M.KOKS” īpašumiem

200.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grauduži”

201.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Tīdi”

202.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Tīdi”

203.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Trūkšmas”

204.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mangaļu lanka”

205.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dālijas”, “Svilīši”, “Ūdri”,

206.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bērzzari”, “Dižrieksti”, “Dzintarkrastiņi”, “Dzintarlejiņas”, “Fazenda”

207.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķepīši”

208.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dižķervji”

209.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežamiemji”

210.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rapši”

211.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Auziņi”

212.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Ķīvītes”, „Jurgas”

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv