Domes sēde 29.12.2016. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 29.12.2016. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova)

1.1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Siliņi”, „Mazdīķi”

1.2.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pirtnieki”

1.3.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Vīksnas”, „Ķuiķini”, „Lākuči”, „Rijnieki”

1.4.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Barbanišķi”, “Kapiņi”, “Liedagi”-14, “Liedagi”-  15, “Niedriņas”, “Saknes”, “Vāverītes”, “Zandieles”

1.5.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunkaimiņi”, „Jaunpriedes”, „Liepas”, „Pauguru dīķis”, „Spāres”, „ Veckanaviņas”, „ Kārkli”

1.6.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sūnas”

1.7.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jauntilibi”, „Akācijas”, „Alksnēni”

1.8.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Autogaražas”, „Staltbrieži”

1.9.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aura"

1.10.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Autogaražas” un „Kalves”-6

1.11.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vizbulītes"

1.12.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kaijas”, „Jurķi”, „Lauku Kaijas”

1.13.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Brūni”

1.14.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kaimiņi"

1.15.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kaimiņi"

1.16.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kaimiņi"

1.17.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Krustojumi”, „Aļņi”, „Krustojums”, „Meža Krustceles”, „Degvielas bāze”

1.18.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kurzemnieki"

1.19.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Aizvēji”, “Lejas Lejas”, “Kosas”, “Zaļās Lejas”

1.20.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grīņi"

1.21.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Liepnieki”, „Mazliepnieki”, „Piekalnītes”

1.22.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kūpeles”

1.23.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunmāliņi”, „Aplociņi”

1.24.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Brīvkalni”

1.25.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pļaviņas”

1.26.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Surbi”

1.27.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Cielaviņas”

1.28.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Spārītes”, „Laumas”, „Mazvašķi”

1.29.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Krustceļi”

1.30.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bajāri” „Galuvēji”

1.31.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lapas”, „Gobas”

1.32.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Gobas”

1.33.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zaunicas”

1.34.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Demes”

1.35.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežmaļi”

1.36.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Zālītes”, „Vamži”

1.37.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Būdvīti”, „Ceplinieki”

1.38.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kalnišķi”

1.39.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ulpēni”

1.40.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Druviņas”, „Muiža”

1.41.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mārsili”, „Vaivaru pagrabs”

1.42.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Līvāni”

1.43.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Papes Rogas”

1.44.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Zvaigznes"

1.45.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lazdiņi”, „Muzikas”

1.46.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Strausi”

1.47.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zvirbuļi”

1.48.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bētas”, un „Ozoli-1”

1.49.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dārziņi”

1.50.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Stirbļi”

1.51.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zaķi"

1.52.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Tursi"

1.53.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dukāti"

1.54.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Salnas"

1.55.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mellenes”, „Māja Nr.6-5”

1.56.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Šuķi”, „Saules”, „Pārslas”

1.57.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lazdieni”

1.58.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Apšūtes"

1.59.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zīlītes"

1.60.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Sleži”, “Meža Sleži”

1.61.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Groziņi”

1.62.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Senlejas”, „Ventiņi”

1.63.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kauliņi”

1.64.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunstraumes”, „Jaunarāji”, „Akmenāji”

1.65.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pīlādži”

1.66.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Slokas”

1.67.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Straumes"

1.68.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aizpuri"

1.69.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lejiņas”

1.70.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Skujas”

1.71.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mūrnieki”, „Jaunmeži”, „Lejas Lejas”, „Kosas”, „Zaļās Lejas”

1.72.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lilijas”, „Jaundziļumi”, „Jaunmaijpuķītes”, “Niedres”

1.73.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māliņi”

1.74.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pienupji”

1.75.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Madaras”

1.76.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Liepkalni”, “Lūši”, “Kalves”

1.77.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam  „Zaigas”

1.78.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam  „Mežgari”

1.79.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Aizvēji”-1, „Aizvēji”-2, „Aizvēji”, „Dzilnas”

1.80.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam  „Uzpalejas”

1.81.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Maijpuķītes”, „Nida 1”

1.82.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mednieki”, „Jaunmednieki”

1.83.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dūdas”

1.84.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kristāli”

1.85.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Tiļugi”

1.86.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Graudiņi”

1.87.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dzirkaļi”

1.88.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Augusti 1”, „Jaunģībieši”, „Māja Nr.7-11”

1.89.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rieksti”

1.90.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Grīšļi” un „Māja Nr.7-2”

1.91.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kalmes”, „Jaunsudrabiņas”

1.92.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rugāji”

1.93.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Ģeistautu skola”, „Zvirgzdiņi”, „Ģeistautu skola”

1.94.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ieviņas”

1.95.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Autogarāžas”, „Jurjāni”, „Plānišķes”, „Spangari”

1.96.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Vārpas”, “Vēži”

1.97.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Pagrabi” „Pagrabi 2”

1.98.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vilkauli”

1.99.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bruži”, „Jaunkuranti”

1.100.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dziedoņi”

1.101.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māja Nr.6"-8

1.102.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Efejas”, „Māja Nr.8”-16

1.103.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Strungi”

1.104.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Večaiņi”

1.105.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežrozītes”

1.106.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Priedoli”

1.107.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ulpji”

1.108.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulieši”

1.109.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Plikgalvji”, „Jaunplikgalvji”, “Dižplikgalvji”

1.110.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Raiņi”, „Graudi”, “Lapiņi”

1.111.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Uplejas”

1.112.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunkaltiņi”, „Jaunķeri”, „Ķeri”

1.113.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māliņi”

1.114.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vīgrieži”

1.115.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Ainavas”,  „Pļāvēji”

1.116.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Čukāni”

1.117.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rozītes”

1.118.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Tomiņi”, „Priedieni”

1.119.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Puķītes”

1.120.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kaijas”

1.121.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Sniedziņi”, „Krastmalas”, „Māja Nr.7”-4

1.122.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Zītari”, “Purenes”-5

1.123.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulkrasti”

1.124.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Niedres”, “Eglītes”, “Irbenāji”-3

1.125.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kalvaiti”, „Jaunie Bieranti”, „Grauduži”, „Ceļa Bieranti”, „Palapji”, „Kalnāji”

1.126.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vīķi”

1.127.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Cibuki"

1.128.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ābeles"

1.129.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mērnieki", „Kuranti"

1.130.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rudzīši”

1.131.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazarāji”

1.132.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lejas”, „Muižnieki”

1.133.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mauriņi”, „Autogarāžas”

1.134.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mazaškapji”

1.135.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dzelmes”

1.136.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Apšukalni”, „Viesturi”

1.137.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ausmas”

1.138.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Purvmaļi”, „Ziedoņi”

1.139.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sedoli”

1.140.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kļaviņas”

1.141.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Celmi”

1.142.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Gabri"

1.143.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežvidi"

1.144.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Siksnas”

1.145.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Balčēni”, „Mūris”

1.146.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Krastiņi”, „Krastiņi 1”, „Smedēni”

1.147.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Gulbji”

1.148.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dzīles”

1.149.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pūkas”

1.150.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kalni”

1.151.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Stroļi”

1.152.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pakuļi”

1.153.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pūpoli”

1.154.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Asteres”

1.155.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunputni”, „Lāsītes”, „Putni”

1.156.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pēkas”

1.157.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mazlejiņas”

1.158.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lazdiņi”

1.159.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunputni”, „Lāsītes”, „Putni”

1.160.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Neļķes”, „Strausi”

1.161.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dejas”

1.162.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunbirķi”, „Indrāni” un „Kaltiņi”

1.163.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Alksnīši”

1.164.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Silasproģi”

1.165.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Brīviņi”

1.166.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Diekanti”

1.167.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulmirdzas”

1.168.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bieles”

1.169.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Ječi 2/14/2”, „Ječi 2/14/3”

1.170.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Žīmanti”

1.171.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Žulliki"

1.172.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Žubri"

1.173.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meža Dūrēji", “Upes Dūrēji”

1.174.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Tamuži”

1.175.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Ozoliņi”, „Jaunšīmaņi”

1.176.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Diedinieki”

1.177.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Purenes”-10

1.178.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulkalni"

1.179.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Druvas”

1.180.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lībeķi”, Upeslīči”

1.181.Par nekustamā īpašuma „Mārsili” sadalīšanu

1.182.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.183.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.184.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.185.Par zemes nomas līguma izbeigšanu

1.186.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.187.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.188.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.189.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.190.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.191.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.192.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.193.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.194.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.195.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.196.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.197.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.198.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.199.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.200.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.201. Par nekustamā īpašuma „Riekstiņi” sadalīšanu

1.202.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.203.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.204.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.205.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.206.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.207.Par zemes gabala daļu iedalīšanu bezatlīdzības kārtībā dzīvoklim Nr.4 “Liedagi”

1.208.Par zemes lietošanas mērķa maiņu

1.209.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.210.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.211.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.212.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.213.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.214.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.215.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.216.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.217.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.218.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.219.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.220.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.221.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.222.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.223.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.224.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.225.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.226.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.227.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.228.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.229.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.230.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.231.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.232.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.233.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.234.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.235.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.236.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.237.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.238.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.239.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.240.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.241.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.242.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.243.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.244.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.245.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.246.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.247.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.248.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.249.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.250.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.251.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.252.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.253.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.254.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.255.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.256.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.257.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.258.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.259.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.260.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.261.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.262.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.263.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.264.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.265.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.266.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.267.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.268.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.269.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.270.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.271.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.272.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.273.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.274.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.275.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.276.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.277.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.278.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.279.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.280.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.281.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.282.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.283.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.284.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.285.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.286.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.287.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.288.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.289.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.290.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.291.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.292.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.293.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.294.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.295.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.296.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.297.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.298.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.299.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.300.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.301.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.302.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.303.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.304.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.305.Par zemes nomas līguma noslēgšanu

1.306.Par detālplānojuma „Ezermaļi” publiskās apspriešanas rezultātiem un 1. redakcijas nodošanu pilnveidošanai

1.307.Par detālplānojuma “Rožlauki” un “Ignāti” nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

1.308.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanas kritērijiem pašpatēriņam

1.309.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņam

1.310.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem pašpatēriņam

1.311.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem

1.312.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu mencu nozvejai

1.313.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz grunts zivju tīkliem pašpatēriņam, kuri izmantojami specializētajai apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikposmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam

1.314.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā

1.315.Par papildus pieteikšanās termiņa izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju āķiem

1.316.Par papildus pieteikšanās termiņa izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju vadiem komerczvejai

1.317.Nolikuma „Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos Rucavas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšana.


2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas speciāliste I.Feodosova, Attīstības nodaļas vadītājs J. Ratkevičs)

2.1. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā

2.2. Par dzīvokļa “Slamsti 4”- 1, Dunikas pagastā izīrēšanu

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

2.4. Par situāciju dzīvokļu rindās uz 01.12.2016. (informatīvs)


3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors G.Ratnieks)

3.1.Viļņa Miķeļa Kūpela iesnieguma izskatīšana

3.2. Kurzemes plānošanas reģiona vēstules izskatīšana

3.3. SIA “Priekules slimnīcas vēstules atkārtota izskatīšana

3.4. Liepājas rajona sporta skolas iesnieguma izskatīšana

3.5.Rucavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja A.Rogas iesnieguma izskatīšana

3.6. Par grozījumiem 2016. gada 30. novembra domes lēmumā (prot.Nr.20,3.1. )

3.7.Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā

3.8. Fonda “Libavas filma” iesnieguma izskatīšana

3.9.Par dalību projektā “Putnu vērošanas torņa izbūve pie Papes ezera”

3.10. Par lietvedības dokumentu atjaunošanu Rucavas pamatskolā

4. Par Rucavas novada bāriņtiesas locekļa apstiprināšanu


Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv