Domes ārkārtas sēde 17.06.2016. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 17.06.2016. plkst. 10.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov., Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPĪLAS” pamatkapitāla un kapitāla daļu denomināciju no latiem uz euro (ziņo juriste I.Kaire)
2. Par 02.06.2016. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Airi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā (ziņo izpilddirektors G.Ratnieks)
3. Par 02.06.2016. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Zaķīši” Rucavas pagastā, Rucavas novadā (ziņo izpilddirektors G.Ratnieks)
4. Par dalību projektā “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” (ziņo Attīstības nodaļas vadītājs J.Ratkevičs)
5. Par ēku siltināšanu (informatīvs) (ziņo Attīstības nodaļas vadītājs J.Ratkevičs)

 

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv