Domes ārkārtas sēde 16.05.2016. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 16.05.2016. plkst. 15.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov., Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

  1. Par dalību projektā „Rucavas pamatskolas rotaļu laukuma uzlabošana” (ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  2. Par dalību projektā „Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas nomaiņa” (ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  3. Par dalību projektā „Sikšņu pamatskolas sporta laukuma uzlabošana” (ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  4. Par dalību projektā „Stāvvietas izbūve Nidā” (ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  5. Par dalību projektā „Stāvvietas izbūve Papē” (ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  6. Par dalību projektā „Tautastērpu iegāde lauku kapellai „Paurupīte”” (ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  7. Par dalību projektā „Sikšņu bibliotēkas darba uzlabošana” (ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  8. Par konceptuālo dalību projektā satiksmes kontroles videonovērošanas sistēmas izveidi (ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  9. Par Rucavas tradīciju kluba projektā „Kultūrizglītības centra (KIC) skūna būvniecība” (ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  10. Par dalību projektā „Sporta inventāra iegāde un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” (ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  11. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā (ziņo Finanšu analītiķe Ināra Reine)

  12. Par Rucavas novada domes lēmuma atcelšanu (ziņo Rucavas novada domes juriste Ināra Kaire)

  13.Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu (ziņo Rucavas novada domes juriste Ināra Kaire)