Domes ārkārtas sēde 18.04.2016. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 18.04.2016. plkst. 13.30 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov., Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

  1. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Papes ciemā” apstiprināšanu (ziņo Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  2. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā (ziņo Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  3. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā

    

   Saziņai

   Rucavas novada dome

   Mob. tālr. 25904988
   Fakss 63461186
   E-pasts: dome@rucava.lv

   Dunikas pagasta pārvalde

   Tālr. 63453401
   Mob. tālr. 29900135
   Fakss 63453401
   E-pasts: dunika@rucava.lv