Domes ārkārtas sēde 07.04.2016. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 07.04.2016. plkst. 13.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov., Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

  1. Par 30.03.2016. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Grantskalni” Rucavas pagastā, Rucavas novadā (ziņo Rucavas novada domes juriste Ināra Kaire)

  2. Par Rucavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Papes un Nidas ciemos” (ziņo Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  3. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā (ziņo Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs)

  4. Par Rucavas novada Bērnu un jauniešu dienas centra “Purenīte” izveidošanu (ziņo Gundega Zeme)

  5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā (ziņo finanšu analītiķe Ināra Reine)

    

   Saziņai

   Rucavas novada dome

   Mob. tālr. 25904988
   Fakss 63461186
   E-pasts: dome@rucava.lv

   Dunikas pagasta pārvalde

   Tālr. 63453401
   Mob. tālr. 29900135
   Fakss 63453401
   E-pasts: dunika@rucava.lv