Domes ārkārtas sēde 10.02.2016. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 10.02.2016. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov., Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

    1. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amata sarakstā (Ziņo priekšsēdētāja I.Šusta, izpilddirektors G.Ratnieks, finanšu analītiķe I.Reine)

    2. Par Rucavas novada pašvaldības 2016. gada budžetu (Ziņo priekšsēdētāja I.Šusta, izpilddirektors G.Ratnieks, finanšu analītiķe I.Reine)

    3. Par Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2016.-2018. gadam (Ziņo izpilddirektors G.Ratnieks, finanšu analītiķe I.Reine)

    4. Par NĪN parāda norakstīšanu (Ziņo juriste L.Zvaigznekalne)

    5. Par NĪN parāda piedziņu (Ziņo juriste L.Zvaigznekalne)