Domes ārkārtas sēde 10.02.2016. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 10.02.2016. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov., Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

  1. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amata sarakstā (Ziņo priekšsēdētāja I.Šusta, izpilddirektors G.Ratnieks, finanšu analītiķe I.Reine)

  2. Par Rucavas novada pašvaldības 2016. gada budžetu (Ziņo priekšsēdētāja I.Šusta, izpilddirektors G.Ratnieks, finanšu analītiķe I.Reine)

  3. Par Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2016.-2018. gadam (Ziņo izpilddirektors G.Ratnieks, finanšu analītiķe I.Reine)

  4. Par NĪN parāda norakstīšanu (Ziņo juriste L.Zvaigznekalne)

  5. Par NĪN parāda piedziņu (Ziņo juriste L.Zvaigznekalne)

    

   Saziņai

   Rucavas novada dome

   Mob. tālr. 25904988
   Fakss 63461186
   E-pasts: dome@rucava.lv

   Dunikas pagasta pārvalde

   Tālr. 63453401
   Mob. tālr. 29900135
   Fakss 63453401
   E-pasts: dunika@rucava.lv