Domes ārkārtas sēde 14.01.2016. Drukāt

Rucavas novada domes ārkārtas sēde 14.01.2016. plkst. 15.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov., Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

  1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Annas”, „Otaņķi”

  2.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Skrandas”, „Skrandiņas”

  3.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vīrāti”

  4.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aškapji”

  5.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ģirkalni”

  6.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Roļu Klētnieki”

  7.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Liepas”, „Veldzes”

  8.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pīrādziņi”

  9.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazceriņi”, „Jaunie Mazceriņi”

  10.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Skudriņas”, „Jaunkrastiņi”, „Zemdegas”, „Nidass” „Znotēni”

  11.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Gauri"

  12.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Krastiņi”

  13.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežmaļi”

  14.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sīkles”

  15.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pauļi”

  16.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dižķiburi”, „Ķiburi”, „Mazķiburi”

  17.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Oši"

  18.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķirši"

  19.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Purviņi”

  20.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulstari”

  21.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kāpas”

  22.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dzelzceļnieki”

  23.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sīļi”

  24.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dīķi”

  25.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dižpriedes”, „Priedieni”

  26.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Miglas”

  27.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Biteri”

  28.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Baseini”, „Vecvismini”, „Cepurītes”, „Ruduļi”, „Vecvecvismini”

  29.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dzirkaļi”, „Jaundzirkaļi”, „Kalnviesturi”, „Šīmaņi”, „Vecdzirkaļi”

  30.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Noras”, „Dambīši”

  31.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Gulbji”

  32.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Medņi”

  33.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Stirbļi”

  34.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Teleži”

  35.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vīzaiņi”

  36.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kūpeles”

  37.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pirtnieki”

  38.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Čiekuri”-1, „Lielvārpas”, „Pīles”, „Muižnieki”, „Pļavas”

  39.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazlauki”, „Čiekuri -2”

  40.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mellenes”, „Māja Nr.6-5”

  41.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Arāji”

  42.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Valciņi”, „Vendeļi”, „Arumi”, „Čiekuri”-3, „Čiekuri”-4, „Čiekuri”-6, „Jaunās Demes”, „Jaunās Ausmiņas”

  43.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Laipnieki”

  44.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kaijas”, „Jurķi”, „Lauku Kaijas”

  45.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Rūķīši”, „Vidiņi”, „Lejasķiburi”, „Jaunie Rūķīši”

  46.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Vecbidlas”, „Tekas”, „Mežmalas”, „Jaunšapi”, „Eži”

  47.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zaķi"

  48.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mangaļi"

  49.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Gaitiņi”, „Upītes”

  50.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ābeles"

  51.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Cibuki"

  52.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Salnāji", “Gatves”

  53.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mežāres”, „Jānīši”

  54.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Strazdi”, „Kļavas”, „Jaunie Bergmaņi”, „Bergmaņi”

  55.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kļavzemji”, „Jaunozoli”, „Dangas”

  56.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežroļi"

  57.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Straumes"

  58.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dimanti”

  59.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pienotava”

  60.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rubeņi”

  61.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulkrasti”

  62.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazarāji”

  63.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Pakalni”, „Vējkalni”

  64.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Krustojumi”, „Aļņi”, „Krustojums”, „Mehāniskās darbnīcas”, „Meža Krustceles”, „Degvielas bāze”

  65.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Misiņi”

  66.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežavoti”

  67.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Avoti”

  68.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rieksti”

  69.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Viģeļi”

  70.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lapiņi”, „Pasakas”, „Ceriņi”

  71.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dālderi”, „Rasiņas”, „Ostmaļi”

  72.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Šēperi"

  73.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mežstrauti”

  74.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ando”

  75.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Groziņi”

  76.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Žvaģini”, „Vaivariņi”, „Lūsēni”

  77.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķesteri”

  78.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māja Nr.6"-8

  79.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Efejas”, „Māja Nr.8”-16

  80.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zvaigznāji"

  81.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Akmentiņi”

  82.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Baloži”

  83.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Ģeistautu skola”, „Zvirgzdiņi”, „Ģeistautu skola”

  84.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Klimbji"

  85.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Nidas Miltiņi”

  86.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazķervji”, „Bozgalvji”

  87.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dižkatuži”, „Bunkas”, „Līnarti”, „Velēnas”

  88.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķezberi"

  89.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bumbuļi”, „Ziemeļbrieži”, „Attes Zirnāji”, „Pakalni”, „Zundes”, „Mazsprūdi”, „Jaungundegas”

  90.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Timbras”, „Mildas”, „Mūziķi”

  91.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mērnieki", „Kuranti"

  92.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kukši”, „Mazjūči”

  93.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Gundegas”, „Gaiziņi”

  94.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Daukanti”

  95.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aizpuri"

  96.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saktas”

  97.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mūrnieki”, „Jaunmeži”,  „Lejas Lejas”, „Kosas”, „Zaļās Lejas”

  98.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Segliņi” „Liedagi”-13

  99.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lazdiņas”, „Oliņi”

  100.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pūpoli”

  101.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Reiņavoti”, „Reiņezeri”, „Māja Nr.2-1”

  102.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Spīdolas”, „Spīdolas”, „Selgas”

  103.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Citroni”

  104.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Balbārži”

  105.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Selgas”

  106.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Laipnieki”

  107.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Teikas”

  108.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rudzīši”

  109.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meža Līči”, „Līči”, „Zaļā Birzs”, „Ceļmalas”

  110.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mazvītoli”, „Vītoli”, „Vītolmeži”, „Meža Mazvītoli”

  111.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kūkši”, „Lielvašķi”, „Veckūkši”

  112.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Tiļugi”

  113.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Egles”

  114.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunegles”

  115.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mālieni”, „Ziemeļliepnieki”, „Jaunās Teikas”

  116.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Prīlapi”

  117.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kalves"-24

  118.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zemdegas"

  119.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kalēji”, “Pagrabi”, “Liedagi”-21

  120.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Celmlauži”

  121.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Gobas”

  122.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Līvāni”

  123.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Mārsili”, „Vaivaru pagrabs”

  124.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Ziediņi”, „Pērses”

  125.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sudargu skola”

  126.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Santas”, „Santiņas”

  127.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grantiņi”

  128.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lapas”, „Gobas”

  129.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kalvaiti”, „Jaunie Bieranti”, „Grauduži”, „Ceļa Bieranti”, „Palapji”, „Kalnāji”

  130.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vīķi”

  131.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aura"

  132.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Autogaražas”, „Kalves”-6

  133.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vizbulītes"

  134.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aizstrauti”

  135.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aizstrauti”

  136.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Aizstrauti”, „Mežlauki”

  137.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Autogaražas”, „Staltbrieži”

  138.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Senlejas”, „Ventiņi”

  139.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Augusti”

  140.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Miķelīši”

  141.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Alkšņi”

  142.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pienupji”

  143.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Madaras”

  144.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Sarmas", „Lieljūči”, „Vītoliņi”, „Svaru māja”

  145.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jauntīreļi”

  146.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Cielaviņas”

  147.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Spārītes”, „Laumas”, „Mazvašķi”

  148.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Arkveida noliktava", „Kalnieši”

  149.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Niedres”

  150.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Līdumnieki”

  151.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māliņi”

  152.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Surbi”

  153.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kurzemītes”

  154.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grantiņi”

  155.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Aizvēji”-1, „Aizvēji”-2, „Aizvēji”, „Dzilnas”

  156.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Vīksnas”, „Ķuiķini”, „Lākuči”, „Rijnieki”

  157.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Līdumi”

  158.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zaunicas”

  159.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vanadziņi”

  160.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dimanti”, „Kaķīši”, „Pūķīši”, „Vaivaru ūdenstornis”, „Vardes”, „Vismini”, „Pūķarags”, „Pūķarags”, Tiltiņi”, „Kaziņas”, „Lielozoli”, „Rudeņi”, „Ozollejas”

  161.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Papes Rogas”

  162.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulkrasti”

  163.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ploči”

  164.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mālkalni”

  165.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Smaidas”

  166.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Zvaigznes"

  167.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Apšūtes"

  168.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zīlītes"

  169.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kundziņi”

  170.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lazdiņi”, „Muzikas”

  171.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dzintari”

  172.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Tauriņi”

  173.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Paēnas”

  174.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Demes”

  175.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pļaviņas”

  176.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Augusti 1”, „Jaunģībieši”, „Māja Nr.7-11”

  177.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Būdvīti”, „Ceplinieki”

  178.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kalnišķi”, „Liepiņi”

  179.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Zālītes”, „Vamži”

  180.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Freibergi”, „Straumītes”, „Māja Nr.6”-11

  181.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Brīvkalni”, „Rītiņi”, „Vanagkalni”, „Skaņkalni”

  182.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Kretuli”, ”Stalti”

  183.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulstari”

  184.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lejas Sedoli”

  185.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mazaškapji”

  186.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dzelmes”

  187.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Brīvkalni”

  188.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jaunmāliņi”, „Aplociņi”

  189.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Caunes”

  190.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Krustceļi”, „Māja Nr.7/6”

  191.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Balčēni”

  192.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meirāni”, „Jaunās pasakas”

  193.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Liepkalni”

  194.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bajāri” „Galuvēji”

  195.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Jāņavoti”, „Avotkalni”, „Stedi”, „Ozolbirzes”, „Upenes”, „Dabari”, „Birķi”, „Aploki”, „Ausmiņas”, „Jaunsaktas”, „Dienvidliepnieki”, „Māja Nr.6”-12, „Jauntomiņi”

  196.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dzintarkrasti”, „Alejas”

  197.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mauriņi”, „Rotaļas”

  198.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Griezes”

  199.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lauri”

  200.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Asteres”

  201.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dejas”

  202.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lazdiņi”

  203.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pēkas”

  204.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Gruntiņi”, „Vecgruntiņi”, “Gruntiņi”

  205.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dreiži”

  206.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kuršlauki”

  207.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Eglieni”

  208.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māja Nr.2-2”,

  209.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Ozoliņi”, „Jaunšīmaņi”

  210.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Trūkšmas”

  211.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mangaļu lanka”

  212.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Bērzzari”, „Dzintarkrastiņi”, „Dzintarlejiņas”, „Fazenda”

  213.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Brīviņi”

  214.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bruži”

  215.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dardeģi”

  216.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ceļa Dreiži”

  217.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aškāji”

  218.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunvismini”

  219.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Duvzares”

  220.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Puduri”

  221.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ģirkalni 2”

  222.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kamenes”

  223.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Diekanti”

  224.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Silasproģi”

  225.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Tamuži”

  226.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ģirkalni 2”

  227.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunsudargi”

  228.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunsudargi”

  229.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lejas”

  230.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lielkļavas”

  231.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunbumbuļi”

  232.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Aigari”

  233.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Brastiņi”

  234.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Līvzemes”, „Rotas”, „Blāzmas”, „Līvi”

  235.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Medulāji”

  236.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Riekstiņi”

  237.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Vismini -2”

  238.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulmirdzas”

  239.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Lukstiņi”

  240.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunpērkoni”

  241.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Stūri”

  242.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Brusti”

  243.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Plieņi”

  244.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Dālderi”

  245.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Peses, zemes gabals Nr.7/10”

  246.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lāču Puļķi” un „Vecvagari”

  247.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bidiņi”

  248.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķēdži”

  249.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Grauduži”

  250.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Atvari”, „Jaunslamsti”, „Pūpoliņi”

  251.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Pūkas”

  252.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Hiacintes”, „Svilīši”

  253.Par grozījumiem 2015.gada 28.decembra domes lēmumā (prot.Nr.22, 1.121.)

  254.Par grozījumiem 2015.gada 28.decembra domes lēmumā (prot.Nr.22, 1.34.)

  255.Par grozījumiem 2015.gada 28.decembra domes lēmumā (prot.Nr.22, 1.55.)

  256.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māja Nr.2”,

  257.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Galuveju ferma”

  258.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Kalngali”

  259.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Mētras”

  260.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem “Finki”, Zemzāri”, “Šapa mucas”

  261.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Rubeņi”

  262.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Strazdes”

  263.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulieši”

  264.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Jaunie Eglieni”

  265.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Sīļi”

  266.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Zvaigznes"

  267. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžetā un speciālajā budžetā

  268. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

  269. Par nekustamā īpašuma pārdošanas  izsoles rezultātu apstiprināšanu

    

   Saziņai

   Rucavas novada dome

   Mob. tālr. 25904988
   Fakss 63461186
   E-pasts: dome@rucava.lv

   Dunikas pagasta pārvalde

   Tālr. 63453401
   Mob. tālr. 29900135
   Fakss 63453401
   E-pasts: dunika@rucava.lv