2016. gada publiskie pārskati Drukāt

Rucavas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016. gadu (lēmums).

Rucavas novada pašvaldības aģentūras "DUNIKAS AMBULANCE" publiskais pārskats par 2016. gadu.