2016.gada budžets Drukāt

Rucavas novada pašvaldības 2016.gada budžets (saistošie noteikumi, paskaidrojuma raksts, lēmums, domes atmaksājamās saistības par aizņēmumiem 2016.gadam).

Pašvaldības atbalsts par vienu bērnu privātajai izglītības iestādei - vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2016.gadā.