Par vidējās izmaksas aprēķināšanas kārtību Drukāt

Nolikums "Vienam izglītojamam pirmskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas aprēķināšanas kārtība" (pielikums)