Rucavas novada bāriņtiesa Drukāt

Adrese: „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sanita Cepleniece, mob.t. 25904979

Atvaļinājumā 21.06.-19.07.

Atvaļinājuma laikā aizvieto bāriņtiesas locekle G.Klievēna pirmdienās Rucavas novada bāriņtiesas telpās no plkst.9.00 – 12.00.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

  • Rucavas novada domē: pirmdienās no 10.30. – 12.00, trešdienās no 13.00 – 17.00, ceturtdienās no 14.00 – 18.00, piektdienās no 8.00 - 10.00
  • Dunikas pagasta pārvaldē pirmdienās no 12.30 – 14.30, iepriekš saskaņojot ar priekšsēdētāju

Rucavas novada bāriņtiesa ir Rucavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Rucavas novada administratīvā teritorija.