Rucavas novada bāriņtiesa Drukāt

Adrese: „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sanita Cepleniece, mob.t. 25904979

Atvaļinājumā 21.06.-19.07.

Atvaļinājuma laikā aizvieto bāriņtiesas locekle G.Klievēna pirmdienās Rucavas novada bāriņtiesas telpās no plkst.9.00 – 12.00.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Rucavas novada domē: pirmdienās no 10.30. – 12.00, trešdienās no 13.00 – 17.00, ceturtdienās no 14.00 – 18.00, piektdienās no 8.00 - 10.00
 • Dunikas pagasta pārvaldē pirmdienās no 12.30 – 14.30, iepriekš saskaņojot ar priekšsēdētāju

Rucavas novada bāriņtiesa ir Rucavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Rucavas novada administratīvā teritorija.

 
Valsts nodevas par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem Drukāt
 1. Par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
 2. Par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
 3. Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
 4. Par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
 5. Par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
 6. Par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
 7. Par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
 8. Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 9. Par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 10. Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
 11. Par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
 12. Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
 13. Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
 14. Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
 15. Par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
 16. Par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).