Sikšņu pamatskola Drukāt

Sikšņu pamatskola

Labrīt! – Es domās klusi saku
Šai rītā, kas tik dzidri skan.
Un tikpat tīra uzplaukusi
Ir arī mana mazā sirds.

/Astra Rancāne/


Sikšņu pamatskola

Vīzija – Skola, kura piedāvā konkurētspējīgu izglītību, akcentējot katra izglītojamā personības, radošo spēju un talantu attīstību, veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

Misija – Veidot mūsdienīgu izglītības vidi, nodrošinot  kvalitatīvu izglītības procesu, sniedzot  izglītojamiem pašapliecināšanās iespējas un motivāciju tālākizglītībai.


Vērtības:

Cieņa – mēs cienām sevi un līdzcilvēkus, ko apliecinām ar savu attieksmi un rīcību.

Sadarbība- tā ir labas komandas pamats. Mūsu skola ir komanda – skolēni, vecāki un skolas darbinieki.

Izaugsme – mēs augstu vērtējam iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, nemitīgi sevi pilnveidot un attīstīt.

Atbildība – mēs esam atbildīgi par savu rīcību un vārdiem, par savas rīcības sekām. Mēs esam līdzatbildīgi par skolā notiekošo.

Patriotisms – mēs veidojam interesi un piederības izjūtu savai ģimenei, skolai, pagastam, novadam, Latvijai.


Piedāvā:

  • Vispārējās pamatizglītības programmu
  • Pirmsskolas izglītības programmu divās pirmsskolas grupās
  • Speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Dažādas interešu izglītības programmas
  • 5 un 6 gadīgajiem bērniem mācīties angļu valodu
  • Darboties jaunsardzē
  • Izdot skolas avīzi “Starpbrīžu Stāstiņi”


Mācību darbnīcas

Pie skolas ir labiekārtots bērnu rotaļu laukums

2008.gadā atklāta jauna sporta zāle