Sociālās palīdzības pabalstu veidi Drukāt

Garantētā minimālā ienākuma nodrošināšana (GMI)

Tiek aprēķināta starpība starp Garantēto minimālo ienākuma līmeni un ģimenes (personas) ienākumiem.

Rucavas novadā GMI līmenis uz personu (bērniem un pilngadīgai personai) 53.00 EUR


Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi:

2017.gads

  • Nr. 3 - Rucavas novada pašvaldības 2017.gada saistošie noteikumi Nr. 3/2017 “Par pabalstiem Rucavas novadā”


2015.gads

  • Nr. 4 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā"
  • Nr. 1 - Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā
  • Nr. 2 - Grozījumi Rucavas novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr.4 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā"

2014.gads

  • Nr. 9 - Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība Rucavas novadā
  • Nr. 7 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā"
  • Nr. 4 - Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā