Ģimenes ārstes Drukāt

Vijas Stepanovas ģimenes ārsta prakses darba laiks (mob .tel. 29489657)

Ģimenes ārstes Dzidras Trumpikas pacientu pieņemšanas laiks (mob. tel. 29423290)

 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests tālrunis 113

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001