Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates Drukāt

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnika vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. Uzziņām tālrunis: 29437351; 20000450, vai www.vtua.gov.lv

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates notiks:

  • Dunikas pagastā (”Purenītes”, Sikšņi)
  • 18.martā pulksten 10.30
  • 20.maijā pulksten 10.30
  • Rucavas pagastā (Rucavā pie mehāniskajām darbnīcām)
  • 29.aprīlī pulksten 10.30
  • 17.jūnijā pulksten 10.30