Rucavas kultūras nama pašdarbības kolektīvi Drukāt

Rucavas etnogrāfiskais ansamblis – tautas tradicionālās kultūras kopējs paaudžu paaudzēs. Iepazīstina interesentus ar novada dziesmām, gadskārtu paražām, teikām, dejām, rotaļām. Izrāda savus tautas tērpus, kuri ir bagātīgi un daudzveidīgi ar etnogrāfiskiem elementiem. Šogad atzīmēs savu 35 gadu jubileju. Vadītāja un ansambļa dibinātāja Staņislava Skudiķe.

Sieviešu vokālais ansamblis darbojas 24 gadus, ar savām daudzveidīgajām dziesmām iepriecinot klausītājus ne tikai pagastā, bet arī reģionā, Kurzemes zonā un kaimiņvalstī Lietuvā. Ar labiem panākumiem piedalās vokālo ansambļu skatēs. Arī šis kolektīvs ir manis izveidots un šogad svinēs 35 gadu jubileju.

34 gadus Ārijas Ošenieces vadībā Rucavas amatierteātris gandrīz katru gadu iestudēja jaunu lugu, kuru ar nepacietību gaidīja pagasta un novada iedzīvotāji. Kolektīvs ar prieku pieņem uzaicinājumus braukt viesizrādēs uz citiem pagastiem. Kolektīva mērķis: veidojot izrādes, celt katra dalībnieka pašapziņu, veidot interesantāku, krāsaināku ikdienu, audzināt gudru, saprotošu skatītāju. Šogad nomainījās režisori, kolektīvu vadīs ilggadējā teātra pieredzējusī dalībniece Dace Dejus. Lai veicas!

Rucavas lauku kapela “Paurupīte” ar tās vadītāju Intu Jaunciemu darbojas 16. gadu. Kolektīvs kuplina gadskārtu pasākumus savā novadā, kā arī Latvijas reģionos, piedalās Balticas festivālos. Laba sadraudzība ar Lietuvas kolektīviem. Vairākkārt spēlējis pavadījumus Liepājas reģiona tautisko deju kolektīvu ārzemju izbraukuma koncertos - festivālos.

2017.gada sezonas sākumā izveidojās jauns pašdarbības kolektīvs: Rucavas novada Rucavas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs. Nokomplektēti visi astoņi pāri. Kolektīvu vada Agija Kaunese. Dalībnieki ir apņēmības pilni, centīsies pēc iespējas ātrāk iekļauties reģiona dejotāju aprindās.

Rucavas kultūras nama direktore Staņislava Skudiķe