Rucavas kultūrai būt! Drukāt

Tā lēma Rucavas sievas savā kopā sanākšanas reizē gada sākumā, tā lēma kultūras komisijā un kultūras komitejā, un visbeidzot domes sēdē: Rucavas pašvaldībai ir jāiesniedz pieteikums Nacionālajam kultūras centram Rucavas kultūrtelpas iekļaušanai nacionālajā Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā.

Ko tas nozīmē Rucavas novadam un rucavniekiem? Pagājušā gada nogalē tika pieņemts Nemateriālā kultūras mantojuma likums. Šī gada sākumā tika atvērts nacionālais Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts. Kā pirmie šajā sarakstā jau ierakstīti Dziesmu svētki un Suitu kultūrtelpa, kuri ir arī UNESCO aizsargājamo vērtību sarakstos. Nu tiek dots starts daudzajiem mantojuma glabātājiem, tradīciju kopējiem visā Latvijā – ja arī tavā novadā ir unikālas vērtības, kurām ir nepieciešama valsts un, iespējams, arī Eiropas aizsardzība, un ja šīs tradīcijas kopienā tiek uzturētas un kopiena ir gatava jauniem ieguldījumiem, tad raksti pieteikumu šī NKM „elementa” iekļaušanai NKM sarakstā!

Rucavai nav ilgi jādomā. Rucava jau daudzus gadus Latvijas mērogā ir viens no „lielākajiem spēlētājiem” – ar bagāto un unikālo mantojumu, ar spēju uzturēt dzīvas tradīcijas, ar valodas un etnogrāfijas pētījumiem. Līdz šim vienīgais finanšu atbalsta līdzeklis ir bijuši kārtējie Valsts Kultūrkapitāla projektu konkursi tradicionālās kultūras nozarē, kur ir pastāvīgi rakstīti projekti un dažādām aktivitātēm 15 gadu laikā piesaistīts vairāk kā 27 000 latu (~41000 eiro). Ierakstot Rucavas kultūrtelpu nacionālajā NKM sarakstā, Rucavai pavērsies lielākas atbalsta iespējas no valsts puses, iespēja atrast sadarbības partnerus ārvalstīs, iespēja startēt Eiropas kultūras projektos. Pirmo atbalstu jau esam saņēmuši. VKKF izsludinātajā projektu konkursā pieteikumu sagatavošanai NKM elementu iekļaušanai NKM sarakstā esam ieguvuši finansiālu atbalstu EUR 1200 apmērā, kas gan ir tikai puse no prasītā. Līdzekļi paredzēti autorhonorāriem ekspertiem A.Jansonei, I.Tālei un B. Laumanei atsevišķu teorētisko daļu izstrādei, un S. Aigarei visa kopējā pieteikuma sagatavošanai un visu arhivēto un digitalizēto Rucavas tradicionālās kultūras materiālu sakārtošanai un ierakstīšanai ārējā CD, kas tiks nodots bibliotēkas pārziņā. Tāpat līdzekļi paredzēti Aizputes TV par nelielu (3 minūšu garu) videosižetu veidošanu, kas nepieciešams kā pielikuma materiāls teksta ilustrēšanai.

Kas vēl mums visiem kopīgi jāpaveic? Pieteikuma iesniegšanas termiņš – 30.jūlijs. Rucavas gudrajiem prātiem vēl jāizstrādā pasākumu plāns Rucavas mantojuma saglabāšanā nākamajiem 5 gadiem, paredzot pašvaldības, sabiedrisko organizāciju un uzņēmēju finansiālo atbalstu. Bet, pats galvenais – visiem ieinteresētajiem Rucavas matojuma saglabāšanā, tradīciju kopšanā ir jāsanāk kopā, lai parakstītu dokumentu – ka tā ir mūsu kopienas, visu rucavnieku griba, lai Rucavas kultūrtelpa tiktu ierakstīta nacionālajā NKM sarakstā. Lai mums visiem veicas! Uz izdošanos!

Sandra Aigare