Karjera Drukāt
  1. Kopā ar Nīcas vidusskolu un Rucavas pamatskolu piedalāmies ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 logo

Projekta aktivitātes:

  • 2019.gada 18.februārī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „ Es pētu savas karjeras vadības prasmes” 7. un 8.klašu skolēniem. Nodarbības laikā profesionāls kaučs kopā ar skolēniem veido izpratni par karjeras vadības prasmēm, balstoties uz savām rakstura un temperamenta īpatnībām, spējām, prasmēm un interesēm.
  • 2018.gada 23.novembrī  notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Amatniecība un amatnieki” , kur 1. – 4.klašu skolēni viesojās Amatu mājā pie Tautas mākslas biedrības „Saiva”  un  darbojās četrās darbnīcās, iepazīstoties ar dzintara apstrādi, klūdziņu pīšanu, sveču liešanu un šūšanu.
  • 2018.gada 10.oktobrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Profesija ne vienmēr ir karjera” . 7. – 9.klašu skolēni ciemojās pie Rucavas novada uzņēmējas darbnīcā  „Radošā darbnīca Ligate” , kur iepazinās ar īpašnieces Līgas Ates interesanto un radošo uzņēmumu.
  • 2018.gada 8.oktobrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Mērķtiecīga dzīves virzība” – nodarbība 9.klases skolēniem kopā ar personīgās izaugsmes treneri.
  • 2018.gada maijā pasākums “Profesiju stacijas”  1.- 4.klašu skolēniem un pasākums “Būt vai nebūt kultūras darbiniekam” (kopīgs Rucavas un Nīcas novadu 5.-8.klašu skolēnu pasākums Kalvenes pag. atpūtas kompleksā “Kurzemes pērle”)
  • 2018.gada aprīlī Darba pasaules iepazīšana “Profesijas izvēle” (nodarbības 1.-4.klašu skolēniem) un karjeras atbalsta pasākums “Manas uzņēmējspējas” – tikšanās ar uzņēmēju Mārtiņu Geidu (nodarbība 7.-8.klašu skolēniem)
  • 2017.gada 22.maijā  5.- 9.klašu skolēni viesojās Rucavas pamatskolā, kur notika meistarklase par stilista vizāžista profesiju un ārējā tēla nozīmi karjeras veidošanā, kā arī par pareizas stājas veidošanas pamatnosacījumiem. Meistarklasi vadīja estētikas skolas “Liepājas Modes un Mākslas Studijas” vadītāja Tatjana Jaremčuka un asistente Madara Lapiņa.
  • 2017.gada 28.augustā 5.-9.klašu skolēni piedalījās karjeras atbalsta pasākumā profesijas izpēte “Inženierzinātne un uzņēmējdarbība”, kurš notika Liepājā „Blue Shock Race kartingu halle” Vecā ostmala 22. Pasākuma mērķis bija apzinot dažādas profesijas inženierzinātnes nozarē un uzņēmējdarbībā, motivēt skolēnus mērķtiecīgi pievērsties mācību procesam, tādējādi veicinot iespējamo profesijas un karjeras izvēli. Skolēni klausoties un vērojot praktiķu prezentāciju, ieguva informāciju un izzināja  profesijas veidus un karjeras iespējas inženierzinātnes nozarē un uzņēmējdarbībā. Kopā ar praktiķiem skolēni aplūkoja un uzzināja, kā darbojas elektrokartingi, to motori, elektoriteņi un citas ierīces un mehānismi. Nodarbības skolēniem vadīja uzņēmuma dibinātājs Artis Daugins un uzņēmuma vadītājs Eižens Prāmalts. Notika arī praktiskās nodarbības, kuras vadīja mehāniķis /inženieris Jānis Lakstīgala un uzņēmuma tehniskais vadītājs Ainars Zaicevs.


Noderīgas interneta vietņu adreses par karjeru