Interešu izglītība Drukāt

2018./2019. mācību gadā

Nosaukums

Vadītājs

Dalībnieki

Finansējums

Diena

Laiks

Sporta pulciņš (2 st.)

Vaclovs Malakausks

1. - 4.kl.

Interešu izgl. mērķdotācija

Pirmdiena

Piektdiena

14.35

13.45

Sporta pulciņš (3 st.)

Vaclovs Malakausks

5.- 9.kl.

Interešu izgl. mērķdotācija

Pirmdiena

Trešdiena

Piektdiena

15.20

14.35

14.35

Teātra pulciņš (1.5  st.)

Valentīna Keirāne

2.- 3.kl.

Interešu izgl. mērķdotācija

Pirmdiena

13.45

Datorzinību pulciņš (1 st.)

Agrita Brizga

2.-3.kl.

Interešu izgl. mērķdotācija

Pirmdiena

12.55

Angļu valodas pulciņš (1 st.)

Jolanta Kalna

1.-2.kl.

Interešu izgl. mērķdotācija

Pirmdiena

13.45

Starpbrīžu stāstiņi

Agrita Brizga

5.-9.kl.

Interešu izgl. mērķdotācija

Ceturtdiena

15.15

Novadpētniecības pulciņš
(2,7 st.)

Dace Virdziniece

5. - 9.kl.

Pašvaldības finansējums

Ceturtdiena

15.20

Dzīves skola (3 st.)

Andris Ceriņš

3.- 9. kl.

Pašvaldības finansējums

Ceturtdiena

14.35

Mazais ansamblis
(2 st.)

Kristīne Inne

1.– 4. kl.

Pašvaldības finansējums

Otrdiena

Piektdiena

13.45

13.45

Lielais ansamblis
(2 st.)

Kristīne Inne

5.- 9.kl.

Pašvaldības finansējums

Otrdiena

Piektdiena

14.35

14.35

Ritmika (2 st.)

Kristīne Inne

1.-4.kl.

Pašvaldības finansējums

Otrdiena

Piektdiena

15.15

12.55

Šaha pulciņš (2 st.)

Aija Dejus

2.-8.kl.

Pašvaldības finansējums

Otrdiena

14.35