Par „Dzintarvēju” sakopšanas talku Drukāt

Šī gada 9.augustā pēc Rucavas novada domes un palīgu iniciatīvas tika organizēta „Dzintarvēju” sakopšanas talka. Talkas galvenais mērķis – sakopt pašvaldībai piederošo īpašumu „Dzintarvēji”. Talkā piedalījās apmēram 30 dalībnieki.

Projekta mērķis ir daļēji rekonstruēt Rucavas novada domei piederošo ēku "Dzintarvēji", pārveidojot to par ekspozīcijas telpām par piekrastes zivsaimniecības un zvejnieku tradīcijām, kas nākotnē būtu izmantojama novada sabiedrisko pasākumu organizēšanai vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Projekts iesniegts Eiropas Savienības Zivsaimniecības fondā. Tādēļ bija nepieciešama sakopšanas talka.

Ēka "Dzintarvēji" atrodas Papes ciemā un tā ir celta pagājušā gadsimta 30.gadu sākumā kā vietējo piekrastes zvejnieku karteļa zivju pārstrādes cehs, kur tika veikta zivju pirmsapstrāde (sālīta un šķirota) noķertā produkcija pirms tās pārdošanas vai transportēšanas. Tas bija tā laika Papes ciema lepnums un zvejnieki kopsadarbības simbols. Kā zivju pārstrādes cehs tas arī darbojās padomju laikā. Šobrīd šī ēka ir vienīgā liecība par kādreizējo piekrastes zvejnieku kolektīvo darbību Rucavas novadā. Kopš 2004.gada ēka nav apdzīvota un tās stāvoklis strauji pasliktinās. Projektā ir paredzēts rekonstruēt daļu no ēkas telpām un pārveidot tās par ekspozīcijas telpām, kur būtu pieejama informācija un apskates objekti par piekrastes zvejnieku tradīcijām. Šajā telpā ir saglabājušās vēsturiskās liecības par zvejnieku darbu (aka telpā, sālītavas vanna, betona grīdas utt.). Projekta sagatavošanas laikā ēkas apsekošanai tika uzaicināts Latvijas piļu un muižu asociācijas viceprezidents J.Zviedrāns, lai sniegtu rekomendācijas paredzamajai rekonstrukcijai. Tika nolemts, ka ēkai jāsaglabā un jārekonstruē visas autentiskās būves detaļas (koka logu viras/slēģi, lielo durvju elementi, apmetums, elektrības vadi uz podiņiem, jumta ventilācijas tornīši, tā segums), jo tie raksturo šīs ēkas kultūrvēsturisko vērtību un piederību konkrētam vēstures laikam. Rekonstrukcijā jāizmanto tikai dabīgie materiāli (lineļļa, kaļķis, utt.). Projektā paredzēts rekonstruēt arī veco (Latvijas laika) jumta šifera šķindeļu bojātās vietas virs ekspozīcijas telpām, pārbūvēt krāsns apkuri, atjaunot koka griestu segumu un veikt to siltināšanu virs ekspozīcijas telpas, kā arī veikt citus rekonstrukcijas darbus, kas nodrošinātu ekspozīcijas telpas funkcionēšanu un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem (sauso tualešu atjaunošana) pēc projekta pabeigšanas. Telpas būs pieejamas arī cilvēkiem ar invaliditāti, jo durvju ailēm nebūs sliekšņu. Ēkas ārsienas tiks atjaunotas tikai tajās vietās, kur ir fundamentāli bojājumi (jumta karnīzes, pamati, logu apdares utt.), saglabājot tās vēsturiskā nolietojuma pazīmes. Ēkai no ārpuses tiks saglabātas vecās durvis un no iekšpuses tiks ievietotas stikla durvis ar sliedēm, tādējādi palielinot telpu atvērtību un vienotību ar apkārtni. Tā kā ēka atrodas stratēģiskā vietā pašā Papes ciema sākumā pie Papes kanāla (400m no jūras), gar kuru iet pašvaldības ceļš. Nākotnē šo ēku ir paredzēts veidot kā multifunkcionālu centru, kur vienkopus darbotos gan tūrisma informācijas punkts, vietējie uzņēmēji piedāvātu savu produkciju, pakalpojumus, kā arī būtu telpas vietējiem iedzīvotājiem sabiedrisko pasākumu organizēšanai (semināri, izstādes, brīvdabas pasākumi). Šis projekts būtu sākums ēkas pilnīgai atjaunošanai, kas pēc tā pabeigšanas būtu pieejams vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, lai iegūtu informāciju par zvejniecību un klātienē apskatītu Papes ciema zvejnieku vēsturiskās liecības.

Lelde Špickopfa
Rucavas novada domes
Vides eksperte
T:2644246