Grāmatas "Dunikas pagasta vēsture” atklāšanas svētki Drukāt

2017.gada 8.aprīlī Dunikas pagasta Sikšņos izskanēja  konference "Rucava iz senatnes”. Pasākuma norises  pamatā bija grāmatas "Dunikas pagasta vēsture” izdošana.

Uz grāmatas atklāšanas svētkiem pulcējās ap 100 dalībniekiem: gan jauni, gan veci, gan tuvi, gan tāli interesenti, kas braukuši no Rīgas, Brocēniem, Liepājas, kaimiņu pagastiem un savējie. Labi pārdomāts bija ziņotāju loks. Vieslektore Latvijas Universitātes vēstures institūta, muzeja krātuves speciāliste Aija Jansone stāstīja par senlietu krātuvē "Lauksargi” iegūtajiem materiāliem. Ar savu veikumu iepazīstināja Okupācijas muzeja audiovizuālo materiālu krātuves vecākais speciālists Andrejs Edvīns Feldmanis (vairāk kā 20 ierakstu, 13 no tiem atrodas Sikšņu skolā). Tika dots uzdevums arī par pagastu zinošākajiem cilvēkiem – Sandrai Malakauskai, Gundegai Zemei, Lienītei Ozoliņai, Intai Ektei, Aijai Dejus, Laimai Veidemanei, māsām Tapiņām, Natālijai Graudužei, kuri sniedza vērtīgu un interesantu informāciju par Dunikas pagastu.

Pārtraukumā bija iespēja paskatīties fragmentus no 1999.gadā uzņemtās filmas (Dunikas pagasta 80.gadadienā) par pagasta karoga iesvētīšanu un muzeja atvēršanu. Pasākumu filmēja Aizputes TV. Pasākumu kuplināja mūziķi – Renārs Juzups, Indra Pilskalne, Landra Valdmane no Aizputes, Bārtas etnogrāfiskais ansamblis. Bija iespēja aplūkot Ievas Zaldenieces darbiņus - ne tikai lelles, bet arī dzīvnieciņus. Pusdienas kā vienmēr bija Sikšņu skolas pavāres Anitas Tauriņas pārziņā. Pasākuma laikā darbojās tirdziņš, kurā piedāvāja sieru, ābolus, medu, rokdarbus.

Ir tikai viena vieta pasaulē, kur katrs esam ieauguši ar sirdssaknēm. Un neviens cits, kā mēs paši nesaklausīsim un nesaglabāsim tās balsi. Dunikai ir bagāta, aizraujoša vēsture, ievērojamas vietas un gaiši cilvēki. Un to mēs - redaktore Kristīne Jākabsone un es, Ausma Padalka, centāmies pateikt savā nelielajā izdevumā ,,Dunikas pagasta vēsture”. Grāmatas izdošanai saņēmām Kultūrkapitāla fonda un Rucavas novada domes piešķirto līdzfinansējumu. Paldies visiem novada domes deputātiem par sapratni un atbalstu. Paldies visiem konferences dalībniekiem, kuri gaida  vēl plašāku pētījumu, un paldies ziņu sniedzējiem!

Ausma Padalka