25 gadu ordinācijas jubilejas dievkalpojums Drukāt

12.augustā Rucavas evaņģēliski luteriskā baznīcā notika pateicības dievkalpojums, kurā draudzes mācītājs Ainars Jaunskalže atzīmēja savas ordinācijas 25.gadskārtu.

Dievkalpojumu vadīja Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers, prāvests Ainars Jaunskalže, asistēja Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis, Nīcas draudzes mācītājs Arvīds Bobinskis. Pēc dievkalpojuma mācītāju sveica kaimiņu draudzes, aicinātie viesi, draudzes locekļi.