Dievkalpojumi Rucavas Ev.-lut. draudzē aprīlī Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
4.aprīlīCeturtdienas dievkalpojums.18.00Ar Svēto Vakarēdienu
5.aprīlīKrusta ceļa apcere18.00

6.aprīlīDievkalpojums veco ļaužu namā11.00

7.aprīlī2.svētdiena pirms Lieldienām11.00Ar Svēto Vakarēdienu
11.aprīlīCeturtdienas dievkalpojums.18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
12.aprīlīKrusta ceļa apcere18.00

14.aprīlīPalmu svētdiena. Pūpolsvētdiena11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
18.aprīlī

Zaļā Ceturtdiena. Kunga pēdējo vakariņu dievkalpojums

18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
19.aprīlīLielā Piektdiena. Krusta ceļa apcere. Kunga Ciešanu dievkalpojums18.00

20.aprīlīLieldienu vigīlijas dievkalpojums18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
21.aprīlīKristus Augšāmcelšanās svētkos11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
22.aprīlī

Otrās Lieldienas.

Dievkalpojums bērniem

Dievkalpojums Kalnišķos

11.00

14.00

Ar Svēto Vakarēdienu
23.aprīlīDievkalpojums veco ļaužu namā11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
25.aprīlīCeturtdienas dievkalpojums18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
28.aprīlīBaltā svētdiena11.00
Ar Svēto Vakarēdienu

Draudzes kopsapulce draudzes padomes vēlēšanām 5.maijā pēc dievkalpojuma

Rucavas draudzes mācītājs - prāvests Ainars Jaunskalže - mob.tālr. 26073978

23.novembrī