“Akmeņplekstes” un “Ielejas” Drukāt

DETĀLPLĀNOJUMS
īpašumiem “Akmeņplekstes” un “Ielejas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

 
“Bērzpurvi” Drukāt

DETĀLPLĀNOJUMS
nekustamajam īpašumam “Bērzpurvi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

 
“Laicāni” Drukāt

DETĀLPLĀNOJUMS
nekustamajam īpašumam “Laicāni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

 
“Dzirksteles”, “Bellas”, un “Priedītes” Drukāt

DETĀLPLĀNOJUMS
īpašumiem “Dzirksteles”, “Bellas”, un “Priedītes”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

 
“Jēkaupi” un daļa no īpašuma “Šķietiņi” Drukāt

DETĀLPLĀNOJUMS
īpašumiem “Jēkaupi” un daļa no īpašuma “Šķietiņi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā
1. redakcija

 
”Bētas” (“Justīnes” un “Vitas parks”) Drukāt

DETĀLPLĀNOJUMS
īpašumiem ”Bētas” (“Justīnes” un “Vitas parks”), Rucavas pagastā, Rucavas novadā
1. redakcija (pilnveidota)

 
"Lurķi" Drukāt

DETĀLPLĀNOJUMS

nekustamajam īpašumam “Lurķi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

 
“Oļi” Drukāt

DETĀLPLĀNOJUMS
īpašumam “Oļi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā
1. redakcija

 
“Stiebriņi”, “Kupši”, “Jaunie Kupši” Drukāt

DETĀLPLĀNOJUMS
īpašumiem “Stiebriņi”, “Kupši”, “Jaunie Kupši” Rucavas pagastā Rucavas novadā
1. redakcija