Detālplānojumi 2019
Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2. redakcijas nodošanu publiskā apspriešana Drukāt

Rucavas novada dome 2019.gada 28. februāra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 1.1. „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 11.03.2019 līdz 02.04.2019.

Lasīt tālāk...