No 2019.gada marta līdz decembrim tiks veikti valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Rucavas novada teritorijā Drukāt

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem - iegūt, sagatavot un atjaunināt ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uzturēt valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus.

Rucavas novada teritorijā valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus paredzēts veikt no 2019. gada marta līdz decembrim.

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu Rucavas novada teritorijā.

Valsts ģeodēziskā tīkla punkti ir stratēģiski svarīgi, jo to uzturētie dati un informācija nodrošina valstī vienotu atskaites sistēmu koordinātu un augstuma noteikšanai.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA.