Ceļa nodalījuma joslas attīrīšana no krūmiem un kokiem Drukāt

No š. g. februāra  uz a/c P113 Grobiņa – Bārta - Rucava no km 27.380 līdz km 37.1 (Bārtas tilts - Šuķene) tiks veikti ceļa nodalījuma joslas attīrīšana no krūmiem un kokiem.

Ceļam piederošās nodalījuma joslas platums ir no 9.5 m līdz 13.5 m uz katru pusi mērot no ceļa ass (atkarībā no ceļam pieguļošās zemes īpašuma robežām).

Sakarā ar nodalījuma joslas attīrīšanu, lūdzu rast iespēju un sapratni ceļa nodalījuma joslas atbrīvošanai no dažādiem šķēršļiem: aploku mietiņiem, nevērtīgiem krūmiem un arī cieši blakus ceļam augošiem lieliem kokiem. Lūgums pašiem veikt sava īpašuma vērtīgo un vajadzīgo lietu, krūmu un koku novākšanu.

Par atsevišķu koku novākšanu, kuri traucē veikt paredzētos darbus, kā arī par citiem svarīgiem un būtiskiem savstarpējas komunikācijas jautājumiem, lūdzu zvanīt Liepājas iec. ceļu meistaram Zigmāram Rogam (t. 28825688) vai Liepājas iec. darbu vadītājam Aldim Vītoliņam (t. 26537990).

Darbus veic Valsts akciju sabiedrība ,,Latvijas autoceļu uzturētājs”, Liepājas nodaļa.