Apstiprināti 2018. gada Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu saņēmēji! Drukāt

Rucavas novada iedzīvotāji tika aicināti izvirzīt kandidātus Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu saņemšanai. Kandidātu izvērtēšanai tika iesniegtas 175 anketas.

Rucavas novada pašvaldība ir pateicīga par ikviena iedzīvotāja atsaucību!

Izvērtējot iesniegtos pieteikumus tika izvirzīti un domes sēdē apstiprināti šādi kandidāti:

 • Goda rucavnieks – Viktors Čamans
 • Goda dunicnieks – Miķelis Pelīte
 • Gada rucavnieks – Staņislava Skudiķe
 • Gada rucavnieks – Aldis Preiss
 • Gada dunicnieks – Jānis Vidējais
 • Gada dunicnieks – Tamāra Linde
 • Goda ģimene – Velta un Jānis Laugaļi
 • Goda ģimene – Liesmas Graudužas un Jana van der Veena ģimene
 • Novada uzņēmējs – Gundars Vītols un Mārtiņš Meldrājs
 • Novada uzņēmējs – Guntis un Inita Grietēni
 • Pateicības piešķirtas - Ritai Tiļugai, Dacei Ošeniecei, Dzintrai Skrubei,  motoklubam “Raķetnieki”, Vilmai Pričinai, Aleksandrai Maksakovai, Mārim Muiteniekam, Ausmai Vallijai Ašmanei.


Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija noritēs Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinību ietvaros 17. novembrī Rucavas kultūras namā. Novada iedzīvotāji aicināti apsveikt visus nominantus šajā kopīgajā pasākumā, lai svētki top skaiti!

Ar labu vārdu un pateicību pieteikuma anketās tika pieminēti arī Katrīna Vilma Pērkona, Ausma Padalka, Sandra Aigare, Agrita Vorobjova, Arnolds Aigars, Artis Ķūsis, Renārs Juzups, Zenta un Juris Krīgeni, Līga Ķuda, Aija Glužģe, Laima un Dzintars Veidemaņi, Gunta un Laimonis Kļavas, Natālija un Gatis Grauduži, Līga Ate, Marts Šnipkis, Kristīne Janeka, Gunita  Pričina, Inta Jaunciema, Inta Pērkona, Landra Valdmane, Alise Jēkabsone, Ruta Ķestere, “Rucavas muzikanti”, Valda Stadgale, Andris Aldzers, Maija Kāpostiņa, VDPK “Saksinis” kopā ar Agiju Kaunesi un Indru Štubi, Agnese Volmane, Dunikas ambulances kolektīvs un pašdarbības amatierteātra kolektīvs un Dace Solovjova.

Ikviena iedzīvotāja labais darbs dara novadu labāku!