Projektu konkursā apstiprināti 5 projektu pieteikumi Drukāt

Rucavas novada domes organizētajā projektu konkursā “Labais darbs Rucavas novadam”, kopā tika saņemti septiņi projektu pieteikumi, no kuriem pieci tika apstiprināti projektu konkursa vērtēšanas komisijas sēdē.

Apstiprinātie projektu pieteikumi, ar Rucavas novada domes kopējo finansējumu EUR 2714.90

  • “Dāvana Rucavas novada senioriem” projektu iesniedza Jānis Bērze-Bērziņš
  • “Sikšņu pamatskolas volejbola laukuma labiekārtošana” projektu iesniedza Liene Šokolaite
  • “Papes Ķoņu ciems – unikāla pērle Rucavas novada piekrastē” projektu iesniedza Jurius Grigas
  • “Aktīvi un veseli iedzīvotāji Rucavas novadam” projektu iesniedza Santa Zuļģe
  • “Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popularizēšana Rucavas novadā” projektu iesniedza Gundars Timbra

Rucavas novada dome atzinīgi vērtē vietējo iedzīvotāju ieinteresētību un aktivitāti labu ideju īstenošanā, atbalstot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes un pasākumus Rucavas novadā, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlabojot tās dzīves kvalitāti.

Apsveicam un novēlam veiksmīgu projektu realizāciju!