Izveido sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā Drukāt

Lai sekmētu efektīvu institūciju sadarbību un veidotu mērķētāku institūciju rīcību bērnu tiesību un interešu aizsardzības jomā, Rucavas novada dome ir izveidojusi Rucavas novada sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā šādā sastāvā: pašvaldības policijas priekšnieks Rolands Klāsēns, sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Inga Alksne, izglītības speciāliste Sandra Malakauska, bāriņtiesas priekšsēdētāja Sanita Cepleniece.

Sadarbības grupa ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kuru izveido pašvaldība, un tās darbības teritorija ir attiecīgā novada administratīvā teritorija. Sadarbības grupas sastāvā iekļauj pārstāvjus no: pašvaldības policijas, pašvaldības sociālā dienesta,  pašvaldības izglītības pārvaldes vai izglītības speciālistu, bāriņtiesas.

Jaunizveidotā sadarbības grupa izskatīs individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem, ja ir nepieciešama vairāku institūciju sadarbība un ir kritisks gadījums, kurā iesaistīts bērns, tai skaitā situācija, kurā nepieciešama ātra rīcība. Grupa izskatīs arī sarežģītus gadījumus, kurus nav iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros vai kurus nav izdevies atrisināt ilgstošā laika posmā. Sadarbības grupas uzdevums ir arī analizēt situācijas bērnu tiesību aizsardzības jomā un sniegt priekšlikumus pašvaldībai novada bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādei.