Saņem paziņojumu par zemesgrāmatā iesniegtiem nostiprinājuma lūgumiem Drukāt

Visiem, kam pieder nekustamais īpašums, kas ierakstīts  zemesgrāmatā, ieteicams autorizēties zemesgrāmatā un ierakstīt to e-pasta adresi, uz kuru gribat saņemt ziņu, ja par jūsu īpašumu zemesgrāmatā tiek iesniegts nostiprinājuma lūgums.

Šis pakalpojums jums ziņu nosūtīs arī tad, ja kāds nelikumīgi būs viltojis jūsu parakstu uz nostiprinājuma lūguma: šādā veidā jūs uzzināsiet, ka kāds grib ko mainīt zemesgrāmatā par jūsu īpašumu.

Piesakoties e-pakalpojuma “Paziņojumi par zemesgrāmatā iesniegtiem nostiprinājuma lūgumiem” saņemšanai, valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata paziņos uz īpašnieka elektronisko pastu par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu. Tā ir iespēja savlaicīgi būt informētiem par iesniegtu nostiprinājuma lūgumu gadījumā, ja pastāv risks, ka zemesgrāmatu sistēma tiek izmantota negodprātīgiem vai prettiesiskiem mērķiem. E-pakalpojums nekustamā īpašuma īpašniekiem ir pieejams bez maksas.