Papes ostas attīstības koncepcija Drukāt

Saskaņā ar valsts budžeta programmas “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 2017.gadā piešķirtā finansējuma pašvaldības pasākumam ”Papes ostas attīstības koncepcijas izstrāde 2018.-2028. gadam” ir noslēgusies koncepcijas izstrāde, kurā noteikti Papes ostas attīstības mērķi, galvenie darbības virzieni un prioritātes to sasniegšanai, pamatojoties uz esošās situācijas analīzi.

Koncepcijas izstrādi veica SIA “Eiroprojekts”.

Dokumenta elektroniskā versija (koncepcija, 4.pielikums - A, 4.pielikums - B, 6.pielikums)

Drukātā veidā koncepcija pieejama Rucavas  novada domes Attīstības nodaļā.


Informāciju sagatavoja:
Projektu koordinatore
Santa Korna